Katy Doyle Photography | 2015-2_Raj-Shira

Shira_0003Shira_0004Shira_0005Shira_0006Shire 10-14Shira_0012Shira_0013Shira 7-18Shira_0016Shira_0017Shira_0022Shira_0031Shira_0032Shira_0034Shira_0033Shira_0035Shira_0036Shira_0038Shira_0040Shira 53-54